درحال بارگذاری...

خسارت آفت سن گندم

دسته بندی: بلاگ پروازیاران سیرنگ

خسارت آفت سن گندم


خسارت آفت سن گندم

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است


سن گندم از تمام گیاهان یک ساله هم خانواده گندم تغذیه می کند، ولی گندم و جو را به سایرین ترجیح می دهد. خسارت این آفت به گندم به صورت کمی و کیفی است. سن مادر خسارت خود را فقط به صورت کمی وارد می کند، ولی پوره ها و حشرات کامل نسل جدید به هر دو شکل کمی و کیفی ایجاد خسارت می کنند. به این ترتیب که سن مادر با خرطوم خود هر نقطه ای از قسمت های گیاه که خارج از خاک قرار دارد را می تواند مورد حمله قرار دهد. اگر از پهنک برگ تغذیه کند، از محل نیش به بالا برگ باریک، زرد و خشک می شود در صورتی که در زیر خوشه و در طول ساقه را نیش بزند، کل خوشه سفید می شود و اگر روی خوشه تغذیه کند، از محل نیش به سمت بالا خوشه سفید می شود. 

 

 


فاطمه رسولی، تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸


سن گندم آفت سن

این مطالب را هم بخوانید!

قابل توجه کاربران پهپاد کشاورز...

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است

ادامه مطلب »

عمل پرالیناژ هنگام کاشت نهال

عمل پرالیناژ هنگام کاشت نهال ...

ادامه مطلب »

افت مگس سفید گلخانه ای

افات گلخانه ای و شرایط جلوگیری که یکی از راه حل ها سمپاشی با پهپاد است.

ادامه مطلب »

در سراسر ایران با کاربران حرفه‌ای

عملیات کارشناسان سیرنگ

استان مازندران
استان گلستان
استان آذربایجان

+98 21 4417 9162

مدیر فروش داخلی 107

+98 21 4417 9168

کارشناس فروش 1 - داخلی 101

+98 21 4417 9112

کارشناس فروش 2 - داخلی 102

+98 21 4417 9218

کارشناس فروش 3 - داخلی 103

+98 21 4417 9234

مدیر ترویج - داخلی 108

+98 21 4417 9228

خدمات پس از فروش - داخلی 116