درحال بارگذاری...

ذرت دانه ای

دسته بندی: بلاگ پروازیاران سیرنگ

ذرت دانه ای


ذرت دانه ای

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است


آفات و بیماری های ذرت 
از بیماری های مهم گیاه ذرت، سیاهک معمولی ذرت و سیاهک خوشه یا بلال ذرت می باشد. عامل این دو بیماری به ترتیب،U.maydis و Sphacelotheca reiliana می باشند. بیماری سیاهک معمولی، برگ ها و  ساقه ها را آلوده نموده و سیاهک بلال ذرت، گل ماده یا بلال را آلوده نموده و توده ای از اسپورهای قارچ را جانشین بافت های سالم گیاه می کند. 
بیماری های عمده برگ ذرت عبارتند از: زنگ برگ و پژمردگی باکتریایی. پوسیدگی دانه، خوشه، ریشه و ساقه هم از بیماری های قارچی هستند که به ندرت دیده می شوند. ضدعفونی نمودن بذر ذرت با تیزام، ارتوساید و ارازان در کنترل این بیماری مفیدند.

 روش کاشت ذرت

جهت کاشت ذرت زمین را در پاییز خوب شخم زده و 25 تا 30 تن در هکتار کود دامی جهت تقویت زمین به خاک اضافه می شود. سپس در بهار خاک را خوب نرم می کنند. با توجه به این که ذرت رشد سریعی دارد بنابراین نیاز کودی آن بالاست. بنابراین در زمین های با خاک های مرغوب کود ازته را تا 85 کیلوگرم در هکتار مصرف می کنند. نیاز ذرت به کود فسفر خیلی کم می باشد و میزان 40 تا 45 کیلوگرم در هکتار کافی است. ولی برعکس به کودهای پتاس احتیاج فراوانی دارد و میزان 85 تا 100 کیلوگرم مصرف می کنند. ذرت به کمبود روی حساس است و در صورت کمبود این عنصر نوارهای کم رنگی روی برگ ها ظاهر می شود و جوانه ها به رنگ سفید در می آیند.

زمان کاشت ذرت پس از رفع سرما در بهار صورت می گیرد. کاشت ذرت به دو صورت انجام می شود: روش خطی و روش پشته ای

در روش خطی یا ردیفی فواصل ردیف ها را 75 تا120 سانتی متر و فواصل بوته ها را 20 تا 30 سانتی متر در نظر می گیرند و در روش پشته ای ، فواصل پشته ها را از یکدیگر 90 سانتی متر در نظر گرفته و در هر پشته 5 الی 6 عدد بذر را می کارند. پس از سبز شدن، بوته های ضعیف را حذف کرده و تقریبا 3 تا 4 بوته باقی می ماند. کاشت ذرت به صورت پشته ای از کاشت ذرت به روش خطی بهتر است زیرا عمل گرده افشانی که به وسیله باد صورت می گیرد، آسانتر انجام می شود.

 

 


کاربر سیرنگ، تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸


ذرت دانه ای پهپاد کشاورزی سیرنگ پهپاد کشاورزی

این مطالب را هم بخوانید!

تغییر در رنگ گل ها

آیا میدانید نقش تغییر رنگ در گل ها چیست؟ عنوان: تاثیر عوامل مختلف بر تغییر رنگ گل‌ها تغییرات در رنگ گل‌ها یکی از پدیده‌های جذاب و جالب در علم گیاه‌شناسی است. این تغییرات می‌توانند نتیجه فرآیندهای طبیعی یا تأثیرات انسانی باشند. در این مقاله، به بررسی عوامل مختلفی که تغییر در رنگ گل‌ها را تحت تأثی...

ادامه مطلب »

با مدل اقتصادی و کارآمد سیرنگ...

در این مطلب با پهپاد 10 لیتری سیرنگ آشنا می شوید...

ادامه مطلب »

مزاياي محلول پاشی

مزاياي محلول پاشی ...

ادامه مطلب »

در سراسر ایران با کاربران حرفه‌ای

عملیات کارشناسان سیرنگ

استان مازندران
استان گلستان
استان آذربایجان

+98 21 4417 9162

مدیر فروش داخلی 107

+98 21 4417 9168

کارشناس فروش 1 - داخلی 101

+98 21 4417 9112

کارشناس فروش 2 - داخلی 102

+98 21 4417 9218

کارشناس فروش 3 - داخلی 103

+98 21 4417 9234

مدیر ترویج - داخلی 108

+98 21 4417 9228

خدمات پس از فروش - داخلی 116