درحال بارگذاری...

عملیات مبارزه زمستانه در باغات

دسته بندی: بلاگ پروازیاران سیرنگ

عملیات مبارزه زمستانه در باغات


عملیات مبارزه زمستانه در باغات

برخی عملیات غیر شیمیایی جهت مبارزه زمستانه در باغات


عملیات غیر شیمیایی

 

نظافت باغ

پس از برداشت محصول لازم است کلیه اندام های خشک وآلوده ازصحن باغات جمع آوری شده وسوزانده یا زیر خاک شوند.

 

حذف پاجوش ،تنه جوش و علفهای هرز 

بوته های خشک ،پاجوش و تنه جوش و علف های هرز پناهگاهی برای شیوع آفات می باشند که باید از اطراف تنه و ریشه درختان کنده وسوزانده شود.

 

شخم زدن  

به منظور برهم زدن پناهگاه زمستانه آفات در باغ از اواخر پاییز تا اواخر زمستان باید نسبت به شخم زدن بستر درختان اقدام کرد ،کندوکوب یا شخم یعنی زیر و رو کردن بستر خاک درختان (تشتک) با بیل تا محل سایه انداز درخت و تا حدود  22 سانتی متری عمق خاک که با هدف هوادهی و اصلاح بافت خاک انجام می شود علاوه بر آن در صورتی که شخم باغات فراگیر و اصولی انجام شود در کاهش میزان ذخیره آفات در خاک نیز تاثیر بسزایی دارد.

 

یخ آب

در صورت امکان آبیاری در طول زمستان یک یا دو مرتبه در دمای زیر صفر باغات را آبیاری نموده تا با ایجاد یخ آب همراه با شخم به موقع جمعیت آفات در خاک کاهش یابد.

 

هرس شاخه های آلوده

در صورت وجود آفات چوب خوار و پوست خوار وشپشک ها به ویژه سوسک سر شاخه خواروکرم خراط هرس شاخه های آلوده و آتش زدن آنها در کاهش آلودگی و آفات خیلی موثر خواهد بود.

 


فاطمه رسولی، تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸


مبارزه سیرنگ پهپاد سیرنگ پرنده هدایت پذیر از دور پرواز یاران سیرنگ

این مطالب را هم بخوانید!

مربی تریلیون دلاری

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است

ادامه مطلب »

سمپاشی نوین

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است

ادامه مطلب »

چه کسانی به سمت پهپاد کشاورزی...

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است

ادامه مطلب »

در سراسر ایران با کاربران حرفه‌ای

عملیات کارشناسان سیرنگ

استان مازندران
استان گلستان
استان آذربایجان

+98 21 4417 9162

مدیر فروش داخلی 107

+98 21 4417 9168

کارشناس فروش 1 - داخلی 101

+98 21 4417 9112

کارشناس فروش 2 - داخلی 102

+98 21 4417 9218

کارشناس فروش 3 - داخلی 103

+98 21 4417 9234

مدیر ترویج - داخلی 108

+98 21 4417 9228

خدمات پس از فروش - داخلی 116