درحال بارگذاری...

مرحله برداشت هندوانه

دسته بندی: بلاگ پروازیاران سیرنگ

مرحله برداشت هندوانه


مرحله برداشت هندوانه

برداشت میوه زمانی صورت میگیرد که رسیده بودن میوه مشخص ..


برداشت میوه زمانی صورت میگیرد که رسیده بودن میوه مشخص باشد. برداشت میوه هنگامی است که گوشت میوه رسیده. و میزان قند آن حداکثر باشد. تشخیص میوه رسیده از نارس احتیاج به تجربه دارد. بهترین روش برای اینکه مشخص شود میوه رسیده است یا نه ، نوع صدای ضربه ای است که با انگشت شست به میوه وارد می آید. اگر میوه نارس باشند این صدا زنگ دار فلزی more metalic ring or sharp metalic sound می باشد. ولی در میوه های رسیده صدا خفه (Muffled or Dull) و گرفته است خشک شدن پیچک نزدیک میوه می تواند راهنمایی خوبی برای رسیدن میوه باشد البته شاید این موضوع در بعضی موارد صحیح نباشد شاید تغییر رنگ پوست میوه بتواند ما را در تشخیص میوه رسیده از نارس کمک کند. چنانچه رنگ پوست میوه روشن باشد دلیل بررسیدن میوه است برجسته شدن خطوط روی پوست میوه نیز می تواند راهنمایی خوبی برای این مسئله باشد.


علیرضا رحیمی، تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸


برداشت هندوانه هندوانه سمپاشی هندوانه علیرضا رحیمی

این مطالب را هم بخوانید!

گندم

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است

ادامه مطلب »

موقعیت یاب در کشاورزی

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است

ادامه مطلب »

خسارت سمپاشی سنتی بر مزارع

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است

ادامه مطلب »

در سراسر ایران با کاربران حرفه‌ای

عملیات کارشناسان سیرنگ

استان مازندران
استان گلستان
استان آذربایجان

+98 21 4417 9162

مدیر فروش داخلی 107

+98 21 4417 9168

کارشناس فروش 1 - داخلی 101

+98 21 4417 9112

کارشناس فروش 2 - داخلی 102

+98 21 4417 9218

کارشناس فروش 3 - داخلی 103

+98 21 4417 9234

مدیر ترویج - داخلی 108

+98 21 4417 9228

خدمات پس از فروش - داخلی 116