درحال بارگذاری...

نکاتی از کتاب هفت عادت مردمان موثر

دسته بندی: بلاگ پروازیاران سیرنگ

نکاتی از کتاب هفت عادت مردمان موثر


نکاتی از کتاب هفت عادت مردمان موثر

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است


هویت ما بطور اساسی ترکیبی از عادات ماست.بذر یک فکر را بیفشانید، یک حرکت را درو کنید، یک حرکت را بکارید، یک عادت را درو کنید.یک عادت را بکارید، هویت را برداشت کنید، هویت را بکارید و سرنوشت را برداشت کنید و این قاعده کلی همچنان پیش می‌رود.

عادات عواملی پر قدرت در زندگی ما هستند و چون آنها مثل الگوهای ناخودآگاه هستند، دائماً و روزانه هویتمان را ابراز می‌کنند و اثر بخشی یا بی اثری را تولید می‌نمایند. 


نسیم نصیری، تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸


کتاب هفت عادت مردمان موثر سیرنگ تغییر زندگی

این مطالب را هم بخوانید!

عامل ترک خوردن میوه در درختان...

آبیاری نامناسب، اجازه می‌دهد تا خاک درخت بسیار خشک شود.

ادامه مطلب »

چرا بعضی ها هرچی گل میخرند خرا...

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است

ادامه مطلب »

نکاتی در مورد سمپاشی صحیح

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است

ادامه مطلب »

در سراسر ایران با کاربران حرفه‌ای

عملیات کارشناسان سیرنگ

استان مازندران
استان گلستان
استان آذربایجان

+98 21 4417 9162

مدیر فروش داخلی 107

+98 21 4417 9168

کارشناس فروش 1 - داخلی 101

+98 21 4417 9112

کارشناس فروش 2 - داخلی 102

+98 21 4417 9218

کارشناس فروش 3 - داخلی 103

+98 21 4417 9234

مدیر ترویج - داخلی 108

+98 21 4417 9228

خدمات پس از فروش - داخلی 116