درحال بارگذاری...

Cryptolaemus montrouzieri (Col.: Coccinellidae)

دسته بندی: بلاگ پروازیاران سیرنگ

Cryptolaemus montrouzieri (Col.: Coccinellidae)


Cryptolaemus montrouzieri (Col.: Coccinellidae)

فعال ترین، موفق ترین و متداول ترین شکارگر روی شپشک های آردآلود می باشد بومی استرالیای شرقی است حشره کامل سوسک کوچک به طول چهار و عرض سه میلیمتر، بالپوش ها به رنگ سیاه براق و دارای موهای ریز، قسمت سر، قفسه سینه، شکم و نوک عقبی بالپوش ها زرد مایل به قرمز می باشد. شاخک 11 بندی است که سه بند آخر حالت گرزی دارند.


تخم کفشدوزک کریپتولموس بیضی شکل و به ابعاد 1×0/3 میلیمتر به رنگ زرد لیمویی میباشد.
رنگ لاروها زرد مایل به سبز بوده که با ترشحات مومی سفید به اندازه ها و اشکال مختلف پوشیده شده اند
لاروها از تمام مراحل زیستی شپشکهای آردآلود تغذیه می کنند

عوامل محدود کننده فعالیت کفشدوزک کریپتولموس:

مورچه ها به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در مبارزه بیولوژیک علیه شپشکها شناخته شده اند.
عدم تطابق با شرایط آب و هوایی جدید را یکی از عوامل محدود کننده جمعیت دشمنان طبیعی وارداتی و مهمترین عامل عدم موفقیت در برنامه های مبارزه بیولوژیک می داند. در مناطقی که به علت شرایط نامساعد جوی این حشرات از بین می روند، باید اقدام به نگهداری و پرورش آنها در انسکتاریوم ها نمود.
سموم شیمیایی مختلف نیز می توانند روی جمعیت این کفشدوزک تأثیر منفی به جای گذارند (سموم پیروتیروئیدهای مصنوعی بیشترین سمیت را دارند).

 


فاطمه رسولی، تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸


کفشدوزک پهپاد پهپادسیرنگ سیرنگ کشاورزی کشاورز پرواز یاران سیرنگ

این مطالب را هم بخوانید!

شوری خاک

شوری خاک، مقدار نمک موجود در خاک است که می‌تواند در رشد گیاهان در خاک تاثیر بگذارد. معیار تشخیص شوری خاک، هدایت الکتریکی یا Ec است که تابع درصد نمک موجود در خاک است. هدایت الکتریکی خاک در آزمایشگاه با دقت بسیار بالا قابل اندازه گیری است.

ادامه مطلب »

کاربرد پهپادها در مانیتورینگ م...

آیا میدانید نقش مانیتورینگ مزارع و مدیریت بهره وری آب چیست؟ آیا کاربرد مانیتورینگ مزارع را میدانید چیست؟ نتیجه‌گیری: استفاده از پهپادها در مانیتورینگ مزارع و مدیریت بهره‌وری آبی در کشاورزی بهبود چشمگیری را به همراه دارد. این تکنولوژی به کشاورزان کمک می‌کند تا به شکل بهینه‌تری منابع محدود خود را م...

ادامه مطلب »

چقدر از پهپاد کشاورزی می دانیم...

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است

ادامه مطلب »

در سراسر ایران با کاربران حرفه‌ای

عملیات کارشناسان سیرنگ

استان مازندران
استان گلستان
استان آذربایجان

+98 21 4417 9162

مدیر فروش داخلی 107

+98 21 4417 9168

کارشناس فروش 1 - داخلی 101

+98 21 4417 9112

کارشناس فروش 2 - داخلی 102

+98 21 4417 9218

کارشناس فروش 3 - داخلی 103

+98 21 4417 9234

مدیر ترویج - داخلی 108

+98 21 4417 9228

خدمات پس از فروش - داخلی 116