درحال بارگذاری...

وبلاگ

سیرنگ پلاس


#licewing


بالتوری-licewing
بالتوری-licewing

این حشره کوچک وشکننده نقش پررنگی در طبیعت برای کنترل بیولوژیک آفات ایفا میکند

این مطالب را هم بخوانید!

سیکلامن

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است

ادامه مطلب »

کرم چغند قند

چگونگی مقابله با کرم چغندر قند

ادامه مطلب »

روشهای_جلوگیری_از_سرمازدگی_درخ...

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است

ادامه مطلب »

در سراسر ایران با کاربران حرفه‌ای

عملیات کارشناسان سیرنگ

استان مازندران
استان گلستان
استان آذربایجان

+98 21 4417 9162

مدیر فروش داخلی 107

+98 21 4417 9168

کارشناس فروش 1 - داخلی 101

+98 21 4417 9112

کارشناس فروش 2 - داخلی 102

+98 21 4417 9218

کارشناس فروش 3 - داخلی 103

+98 21 4417 9234

مدیر ترویج - داخلی 108

+98 21 4417 9228

خدمات پس از فروش - داخلی 116